حواله به ایران

جهت ارسال وجه ازکانادا به ایران از طریق صرافی باران لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

  • مشخصات فرستنده وجه در کانادا به صورت کامل پر شود.
  • لطفاً در صورت امکان مشخصات بانک گیرنده وجه در ایران به صورت کامل پر شود.
  • مشخصات گیرنده وجه در ایران به صورت کامل پر شود.
  • کارت شناسایی گیرنده (پاسپورت، گواهینامه کانادایی، کارت اقامت) به صورت عکس یا اسکن بارگذاری شود.

مشخصات فرستنده در کانادا

Click or drag a file to this area to upload.

مشخصات گیرنده در ایران

Click or drag a file to this area to upload.